Žesťové kvinteto vzniklo již v roce 1996 na půdě Pražské konzervatoře a od samého založení tohoto tělesa se jeho hráči snaží o originální a především posluchačsky atraktivní interpretaci všech hudebních žánrů.

Členy tohoto tělesa jsou někdejší posluchači Pražské konzervatoře a AMU, dnes již členové předních pražských hudebních těles. Jsou připraveni na výborné úrovni zahrát prakticky cokoli od nejrůznějších slavnostních fanfár či znělek až po složitou koncertní hudbu.

Výchovné koncerty

Kromě koncertní činnosti se těleso zabývá i hudební osvětou na výchovných koncertech s různou tématikou – např. O žesťových nástrojích, Hudba v proměnách času nebo Hudba a společnost.

Žesťové kvinteto